· KONTINGENT!! - VIGTIGT!!!
Merkur Bank reg. nr. 8401 konto nr. 1127341.
Kontingentet er i 2015: 800 kr. for voksne. 250 kr. for børn på 13 år og derover. 150 kr. for børn 3-12 år.

 

· Dato og jordtemperatur...
Tjek jordtemperaturen før du sår – den er vigtigere end datoen.

 

· Vanding
Det er vigtigt at sørge for vanding af nye planter, når de er sat ud i bedet, hvis der ikke falder regn den første månedstid efter udplantning.

 

 

· Udplantningsplanter...
Planterne står i drivbænkene klar til udplantning. Spørg evt. udplantningsgruppen, hvis du er i tvivl.

 

 

· Såmaskinen...
Husk altid at

benytte det rigtige frøhjul til afgrøden. Hjulene ligger i kommoden. Afgrøden står på hjulet (på engelsk). Prøv evt. at køre med hjulet på ukrudtsdugen for at se, hvordan frøene falder.

      indstille skæret (den del, der går ned i jorden) til den rigtige sådybde. Sås der for dybt, kommer planten aldrig op.

      vippe maskinen lidt mod højre, når du kører med den. Så er du mere sikker på, at frøene bliver "fanget" af frøhjulet.

 

· Dyrkningsvejledninger...
findes i kort og opdateret form i den ophængte mappe på opslagstavlen i togvognen.

 

 

· Bed-enderne...
Der skal være mindst ½ meter bar jord i begge ender af bedet – for at lette græsslåning og for at bremse snegle, der kravler ind fra græsset.
Det er endvidere vigtigt at jævne jorden ud mod græsset, så der ikke bliver en brat overgang mellem jord og græs—også af hensyn til plæneklippermanden.

 

 

· Din gang...
Det blev besluttet til generalforsamlingen, at man må lægge ukrudtsdug i sin gang. Det sker for egen regning. Man skal aftale med naboen om det er i orden. Man skal sørge for at det sidder ordentlig fast. Man skal selv tage dugen af, inden bedene skal køres til efteråret. Man skal tjekke for snegle og dårlig lugt. 

 

· Græs og sten...
Sten i græsset skal fjernes og muldvarpeskud skal jævnes, så plæneklipperen ikke bliver ødelagt.
Sten skal smides i stenbunken helt nede i hjørnet af haven - 
ikke hen imod kompostbunken

 

HUSKESEDDEL I FORÅRET

Sådan skal sten læsses af.

Helt ned i bunden—TAK!