Fælleshaven i Beder er en selvstændig forening med det ene formål at drive Fælleshaven. Vi har plads til ca. 40 voksne og 40 børn, og vi dyrker Fælleshaven i fællesskab. Vi har ca. en tønde land jord, som vi har lejet af Århus Kommune. Vi dyrker jorden efter økologiske principper og til eget forbrug. Vi dyrker stort set alle slags grønsager, man kan dyrke i et dansk klima samt mange forskellige slags krydderurter. Grønsager, der kan overvintre, gemmer vi i vores jordkælder og har på den måde grønsager en stor del af året.

Fordelingen af grønsagerne er enkel. Alle tager blot det, familien har behov for til eget forbrug - men selvfølgelig med naturlig hensyntagen til, om der nu er nok til alle. Man må naturligvis ikke forsyne andre end havens medlemmer med grønsager og krydderurter - det ville haven ikke kunne bære.

Prisen for at være med i Fælleshaven er i 2013: voksne 800,- kr., børn 0-2 år gratis, 3-12 år 100,- kr., hjemmeboende børn fra 13 år 250,- kr. for et års medlemskab. Skæringsdato for alder er den 1. marts. Kontingentet går til jordleje, frø, planter, læggekartofler, redskaber, værktøj, div. materialer som fiberdug, maskinel jordbehandling, vanding og vedligeholdelse.

Der er desuden et indskud på 300,- kr. pr. voksent medlem i haven. Indskuddet blev indført for at skaffe penge til at etablere vand i haven, og går desuden til at opretholde de værdier haven ejer. Indskuddet tilbagebetales delvist, hvis man melder sig ud af haven inden for de første 3 år.

For urteplukkere er prisen for 2013 325 kr. for hele sæsonen. Her kan man blive skrevet op til venteliste, da vi som regel har mange, der gerne vil være med.

Ingen tjener på Fælleshaven, ligesom vi ikke modtager nogen form for økonomisk støtte udefra.

Medlemskabet betales med første halvdel pr. 6. april (men meget gerne det hele!) og anden halvdel pr. 7. maj. Nye medlemmer betaler selvfølgelig tidligst ved indmeldelse. Beløbet indsættes i Merkur Bank reg.nr. 8401 kontonr. 1127341.

Fælleshaven er organiseret i arbejdsgrupperne, styregruppen, fællesmødet, bestyrelsen og generalforsamlingen.

Hvert voksent medlem har ansvaret for ét bed. Par er i princippet begge medlem, også selv om kun den ene ønsker at arbejde i haven og har således ansvaret for to bede - der skal jo dyrkes flere grønsager til et par end til en enlig. Men ved de øvrige arbejdsopgaver i haven er par ikke forpligtet til at møde med mere end én voksen.

Alle familier er med i en arbejdsgruppe med hvert deres ansvarsområde. Grupperne mødes en gang om ugen på en aftalt arbejdsdag for at arbejde sammen, eller som minimum en halv time for at koordinere og planlægge arbejdet. Man hjælpes ad i gruppen med større opgaver som plantning af afgrøder og udtynding af gulerødder, og selvfølgelig udenomsopgaven.

Man skal regne med at arbejde mindst 2-3 timer om ugen i gennemsnit i sæsonen, der løber fra marts og slutter i oktober. Hver gruppe har en kontaktperson, samt et medlem i styregruppen. Alle, der ønsker det, kan i øvrigt deltage i Styregruppens arbejde.

Gruppe 1 står for urtehaven øverst i haven, har de længste bede i haven, de mest besværlige afgrøder og har ingen udenomsopgave.

Gruppe 2 har de øverste bede efter urtehaven. Gruppen står for lageret i den nedgravede togvogn, som er vores jordkælder, de styrer vanding i tørre perioder og holder orden i togvognen, som er vores redskabsskur.

Gruppe 3 har de næste bede i rækken og passer vores kompost, som vi bruger til at gøde haven med i det tidlige forår.

Gruppe 4 passer bær som brombær, holder rent rundt om Domerne og sørger desuden for at slå vores græsarealer.

Gruppe 5 passer vores Domer (drivhus) og afgrøderne i domerne (minus udplantningsplanterne). Desuden sørger de for reparation og vedligeholdelse af domer og drivbænke. Gruppen har de næstnederste bede.

Gruppe 6 laver udplantningsplanter til haven i Domen og vores drivbænke og har havens korteste (men fugtigste) bede nederst i haven.

Arbejdsdelingen er lavet, så de, der har korte bede, har en stor udenomsopgave, og de, der har lange bede, har en mindre eller ingen udenomsopgave.

Som nyt medlem i Fælleshaven kommer man ind i den eller de grupper, der mangler et medlem. Man kan så senere flytte gruppe, hvis man vil og der bliver en ledig plads i en anden gruppe.

Vi har som hovedregel det samme bed år efter år, og vi får alligevel forskellige afgrøder at passe, fordi vi dyrker i skifter på 4 eller 5 bede. Som hovedregel er der kun én afgrøde i hvert bed, enkelte bede har dog to afgrøder, og i urtehaven er der mange forskellige urter pr. bed. Man skal også passe den gang ved ens bed, der vender ned mod søen – der må ingen ukrudt være i gangen. Herudover skal man sørge for, at én meter jord for bed-enderne er ryddet.

Vi betaler os fra at få bedene behandlet maskinelt efterår efter høst og forår inden plantning og såning. Vores maskinmand hedder Peter, og når han har kørt bedene om foråret, er de lige til at plante og så i, og vi slipper for det hårdeste arbejde. Da Peter er økologisk landmand, er det ofte ham vi spørger til råds, når der er noget, vi er i tvivl om.

På fælles arbejdsdage arbejder hele haven sammen om at løse de største opgaver i Fælleshaven. Det er f.eks. at køre kompost på bedene i det tidlige forår, oprydning efter vinteren, plantning af porrer, høst og oprydning igen inden vinteren.

Styregruppen består af mindst ét medlem fra hver af de 6 arbejdsgrupper, og tager sig af den daglige drift, planlægger fællesmøder, laver mark- og gødningsplaner, indkøber frø m.v. Alle, der har lyst, kan være medlem af Styregruppen.

Fællesmøder holdes, når styregruppen finder det nødvendigt, som regel en søndag formiddag i Fælleshaven og oftest i forbindelse med en fælles arbejdsdag. På fællesmødet koordineres arbejdsgruppernes arbejde, og der kan tages beslutninger vedrørende den daglige drift. Styregruppen og fællesmødet er øverste myndighed i det daglige.

Generalforsamlingen, der afholdes i februar, er øverste myndighed i de helt overordnede spørgsmål, og bestyrelsen tager sig af de løbende opgaver herunder.

Du er altid velkommen til at kontakte Rigmor, rigkor@gmail.com tlf. 6025 8946, hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på her.

 

 

Foreningens vedtægter

Fælleshavens idegrundlag og målsætning

Fælleshavens historie

 

Tekstboks: Velkommen i Fælleshaven